O nas

Nazwa ProZoe pochodzi od greckiego wyrażenia 
„προς τη ζωη” - ku życiu

Firma ma na celu propagowanie rozmaitych działań, wiodących w tym właśnie kierunku. Z głównym akcentem na profilaktykę zdrowotną (nie lubię tego wyrażenia, wolę: pielęgnowanie, hołubienie zdrowia). Szerzymy ratującą życie wiedzę wszędzie, gdzie to możliwe i na różne sposoby: 

  • wydając książki, 
  • prowadząc wykłady o uzdrawiających możliwościach Natury, 
  • organizując warsztaty gotowania pielęgnującego życie w nas, 
  • propagując rozmaite techniki pracy z przewlekłym stresem, który życie w nas najskuteczniej zabija.

Kontakt:
prozoe2016@gmail.com

tel. +48 503 554 360